vị trí hiện tại:trang đầu > Bách khoa toàn thư

【nhận code hũ 86】Chủ tịch nước tiếp xã giao Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực,ủtịchnướctiếpxãgiaoTổngThưkýTổchứcquốctếPhápngữnhận code hũ 86 có trách nhiệm của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức.

Chia sẻ với: